Kontakt

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera w Koprzywnicy
ul. Szkolna 8
27-660 Koprzywnica

alzheimer.koprzywnica@interia.pl
tel.: 15 847-61-14, 15 847-70-30
fax: 15 847-70-30

World Alzheimer’s Month 2017 „Remember Me”
Podsumowanie Programu Integracji Społecznej 2009 rok
W dniach 13-15.06.2008 odbył się IX Ogólnopolski Zjazd Stowarzyszeń i Organizacji Alzheimerowskich. W zjeździe uczestniczyło 19 organizacji całej Polski.
W dniach 13-15 czerwiec 2008 Stowarzyszenie organizuje IX Ogólnopolski Zjazd Stowarzyszeń i Organizacji Alzheimerowskich. Hasło Zjazdu „Choroba Alzheimera wyzwaniem dla medycyny XXI wieku".
W ramach współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski realizować będziemy zadania w ramach programu PARTNER III. Zadania dotyczyć będą prowadzenia pomocy psychologa dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów jak również prowadzenia szkoleń dla opiekunów, wolontariuszy i grup wsparcia społecznego.
Stowarzyszenie w partnerstwie z NZOZ ,,MEDYK’’ złoży wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego , Działanie 1.1 celem pozyskania środków na dokończenie rozbudowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o zaplecze rehabilitacyjne.
Rok 2008 będzie dla Stowarzyszenia czasem wytężonej pracy. Planujemy działania o charakterze inwestycyjnym i dydaktyczno-promocyjnym. W ramach porozumienia trójstronnego pomiędzy Świętokrzyskim Urzędem Marszałkowskim – Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Chorobą Alzheimera – Urzędem Miasta i Gminy w Koprzywnicy realizujemy projekt pod nazwą: „Zagospodarowanie terenów zieleni na cele integracji społecznej" W ramach tego projektu będą wykonane : alejki spacerowo-rekreacyjne, miejsce zadumy i modlitwy z kapliczką oraz altana parkowa. Termin ukończenia inwestycji 15 maj 2008. Zdjęcia do wglądu na naszej stronie internetowej.
W rozpoczynającym się 2008 roku wszystkim naszym sponsorom i darczyńcom Życzymy dużo zdrowia wszelkiej pomyślności oraz spełnienia wszystkich planów i marzeń. Prezes Stowarzyszenia lek. med Marek Majkowsk.
Stowarzyszenie zleciło w maju 2007 roku wykonanie projektu budowlanego pod nazwą: Basen rekreacyjno - rehabilitacyjny w Koprzywnicy.
Styczeń 2007 rozpoczęto przygotowania do budowy basenu rehabilitacyjno-rekreacyjnego o wymiarach 8m x 15m z zapleczem SPA dla chorych przebywających w zakładzie jak również dla lokalnej społeczności.
Z okazji piątej rocznicy działalności Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera w Koprzywnicy we wrześniu 2007 roku odbędzie się konferencja naukowo-szkoleniowa oraz planujemy wydanie biuletynu Pomocna Dłoń.
W rozpoczynającym się 2007 roku życzymy wszystkim darczyńcom i sponsorom dużo zdrowia, pogody ducha, realizacji planów oraz wszelkiej pomyślności.
W 2006 roku zakończono pierwszy etap rozbudowy zakładu o zaplecze rehabilitacyjne i hotelowe z częścią konferencyjno- szkoleniową. Stan surowy zamknięty stanowi 50% inwestycji. W grudniu 2007 roku planujemy oddanie obiektu do użytku.
Jesteśmy w trakcie organizowania Ośrodka rekreacji i rehabilitacji konnej.
21.05.2005r.- Rozpoczęto przygotowania do rozbudowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o zaplecze rehabilitacyjne i hotelowe. W tym roku planuje się wybudować obiekt w stanie surowym- zamkniętym, natomiast do końca 2006r. przewidywane jest zakończenie inwestycji i oddanie obiektu do użytku.
21.05.2005 r.- Stowarzyszenie uzyskało status Stowarzyszenia Pożytku Publicznego Nr KRS 0000116751
aktualizacja medox.pl | realizacja: stronylekarzy.eu i e/kreacje.pl