Kontakt

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera w Koprzywnicy
ul. Szkolna 8
27-660 Koprzywnica

alzheimer.koprzywnica@interia.pl
tel.: 15 847-61-14, 15 847-70-30
fax: 15 847-70-30

Figura na skraju lasu.

,, Historia figury znajdującej się przy ul. Szkolnej zaczęła się od osoby duchownej, a mianowicie od Kapelana Straży Pożarnej w Koprzywnicy Ks. Tomasza Chachulskiego – koprzywnickiego wikarego” - mówi dr Marek Majkowski. Działo się to w latach 20-tych ubiegłego stulecia. Panowała wtedy moda na tworzenie parków krajobrazowych, ksiądz Chachulski był inicjatorem a zarazem nadzorował prace związane z powstaniem parku leśnego skupionego współcześnie wokół ZakładuOpiekuńczo Leczniczego dla Osób z Chorobą Alzheimera i Przedszkola ,,Pod Sosnami”.

O różnorodności sadzonych wówczas roślin świadczą zachowane dwie sosny karłowate, które według zamysłu Ks. Tomasza stanowiły aleję od strony dzisiejszej targowicy aż do stadionu sportowego. Dzisiaj po parku zostały jedynie niewielkie pozostałości, gdyż został prawie całkowicie zniszczony podczas działań II Wojny Światowej..

Według Katalogu Duchowieństwa Diecezji Sandomierskiej Ks. Chachulski zmarł w Ożarowie w 1919r. Koprzywnicki wikary był człowiekiem dobrym, lubianym i mile wspominanym przez parafian, dlatego zdecydowano , że na skraju lasu wzniosą na cześć jego pamięci figurę . W 1928r. pracę tę zlecono artyście rzeźbiarzowi Stanisławowi Malowańskiemu, który w piaskowcu wyrzeźbił okazały dębowy pień z drobnymi elementami konarów, liści i żołędzi. Figurę ufundowano za czasów Ks. Antoniego Byczkowskiego, co można wyczytać z inskrypcji zamieszczonej na rzeźbie.

Pod opieką okolicznych mieszkańców figura szczęśliwie przetrwała do czasów II Wojny Światowej. W latach 1943/44r, Polaków rozstrzelanych pod murem, przewieziono pod figurę i utworzono zbiorową mogiłę. Później rodziny poległych odkopywały i zabierały zwłoki swoich najbliższych lecz wiele ciał nadal spoczywa u stóp figury.

W ciągu wielu lat pieczołowicie dbano o rzeźbę lecz stosowano złe metody konserwacji . W 2015r. z inicjatywy Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera w Koprzywnicy oraz Dyrektora NZOZ Medyk w Koprzywnicy dr Marka Majkowskiego, odnowiono zabytkową figurę i przywrócono jej dawny blask. Konserwacę rzeźby wykonał artysta rzeźbiarz p. Wojciech Orlik z Tarnobrzega. Przy pracach związanych z odnowieniem figury i jej otoczenia pracowali także p. Piotr Siatrak, p. Józef Lipczyński oraz p. Krzysztof Dziubek.

30 maja 2015r. Ks. Tomasz Gawlak uroczyście poświęcił odnowioną figurę. W wydarzeniu tym brali udział okoliczni mieszkańcy, którzy sprawują opiekę oraz dbają o porządek wokół rzeźby a także śpiewają majówki i czerwcówki.

World Alzheimer’s Month 2017 „Remember Me”

Podsumowanie Programu Integracji Społecznej 2009 rok

W dniach 13-15.06.2008 odbył się IX Ogólnopolski Zjazd Stowarzyszeń i Organizacji Alzheimerowskich. W zjeździe uczestniczyło 19 organizacji całej Polski.

W dniach 13-15 czerwiec 2008 Stowarzyszenie organizuje IX Ogólnopolski Zjazd Stowarzyszeń i Organizacji Alzheimerowskich. Hasło Zjazdu „Choroba Alzheimera wyzwaniem dla medycyny XXI wieku".

W ramach współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski realizować będziemy zadania w ramach programu PARTNER III. Zadania dotyczyć będą prowadzenia pomocy psychologa dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów jak również prowadzenia szkoleń dla opiekunów, wolontariuszy i grup wsparcia społecznego.

Stowarzyszenie w partnerstwie z NZOZ ,,MEDYK’’ złoży wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego , Działanie 1.1 celem pozyskania środków na dokończenie rozbudowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o zaplecze rehabilitacyjne.

Rok 2008 będzie dla Stowarzyszenia czasem wytężonej pracy. Planujemy działania o charakterze inwestycyjnym i dydaktyczno-promocyjnym.

W ramach porozumienia trójstronnego pomiędzy Świętokrzyskim Urzędem Marszałkowskim – Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Chorobą Alzheimera – Urzędem Miasta i Gminy w Koprzywnicy realizujemy projekt pod nazwą: „Zagospodarowanie terenów zieleni na cele integracji społecznej" W ramach tego projektu będą wykonane : alejki spacerowo-rekreacyjne, miejsce zadumy i modlitwy z kapliczką oraz altana parkowa. Termin ukończenia inwestycji 15 maj 2008. Zdjęcia do wglądu na naszej stronie internetowej.

W rozpoczynającym się 2008 roku wszystkim naszym sponsorom i darczyńcom Życzymy dużo zdrowia wszelkiej pomyślności oraz spełnienia wszystkich planów i marzeń. Prezes Stowarzyszenia lek. med Marek Majkowsk.

Stowarzyszenie zleciło w maju 2007 roku wykonanie projektu budowlanego pod nazwą: Basen rekreacyjno - rehabilitacyjny w Koprzywnicy.

Styczeń 2007 rozpoczęto przygotowania do budowy basenu rehabilitacyjno-rekreacyjnego o wymiarach 8m x 15m z zapleczem SPA dla chorych przebywających w zakładzie jak również dla lokalnej społeczności.

Z okazji piątej rocznicy działalności Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera w Koprzywnicy we wrześniu 2007 roku odbędzie się konferencja naukowo-szkoleniowa oraz planujemy wydanie biuletynu Pomocna Dłoń.

W rozpoczynającym się 2007 roku życzymy wszystkim darczyńcom i sponsorom dużo zdrowia, pogody ducha, realizacji planów oraz wszelkiej pomyślności.

W 2006 roku zakończono pierwszy etap rozbudowy zakładu o zaplecze rehabilitacyjne i hotelowe z częścią konferencyjno- szkoleniową. Stan surowy zamknięty stanowi 50% inwestycji. W grudniu 2007 roku planujemy oddanie obiektu do użytku.

Jesteśmy w trakcie organizowania Ośrodka rekreacji i rehabilitacji konnej.

21.05.2005r.- Rozpoczęto przygotowania do rozbudowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o zaplecze rehabilitacyjne i hotelowe. W tym roku planuje się wybudować obiekt w stanie surowym- zamkniętym, natomiast do końca 2006r. przewidywane jest zakończenie inwestycji i oddanie obiektu do użytku.

aktualizacja medox.pl | realizacja: stronylekarzy.eu i e/kreacje.pl