Kontakt

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera w Koprzywnicy
ul. Szkolna 8
27-660 Koprzywnica

alzheimer.koprzywnica@interia.pl
tel.: 15 847-61-14, 15 847-70-30
fax: 15 847-70-30

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera w Koprzywnicy organizatorem IX Zjazdu Organizacji i Stowarzyszeń Alzheimerowskich w Polsce.

,,Choroba Alzheimera wyzwaniem dla medycyny XXI wieku”. Pod tym hasłem w dniach 13 – 15 czerwca 2008 roku odbył się IX Ogólnopolski Zjazd Stowarzyszeń i Organizacji Alzheimerowskich. W zjeździe uczestniczyło 19 stowarzyszeń z całej Polski . Uroczyste otwarcie odbyło się w Domu Kultury w Koprzywnicy. Uczestników zjazdu oraz zaproszonych gości powitał Prezes Stowarzyszenia Marek Majkowski, przedstawiciel Wojewody Świętokrzyskiego Pani Grażyna Mierzwa, zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Koprzywnica Pani Dorota Kruszec – Nowińska oraz Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Pan Stanisław Pawlik.

Prezes Marek Majkowski przedstawił prezentację historyczną promującą Miasto i Gminę Koprzywnica oraz dokonania Stowarzyszenia z powstaniem Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego. Prezentację stowarzyszeń biorących udział w zjeździe rozpoczęła Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera Pani Alicja Sadowska. W uroczystości otwarcia zjazdu wystąpiła Orkiestra Młodzieżowa z Koprzywnicy. Podziwiać też można było wystawę wykonanych prac podczas terapii zajęciowej w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym. Po części oficjalnej uczestnicy i zaproszeni goście udali się do Sandomierza gdzie w Hotelu Basztowy uczestniczyli w uroczystym bankiecie.

W drugim dniu zjazdu odbyły się wykłady i prezentacje. Doktor nauk medycznych Piotr Sobolewski z Oddziału Neurologii w Sandomierzu dokonał prezentacji - ,,Nowoczesne metody leczenia chorób naczyniowych mózgu jako prewencja poważnych uszkodzeń neuropsychologicznych’’. Doktor inżynier lekarz medycyny Dariusz Włodarek z Zakładu Dietetyki - SGGW Warszawa prezentował materiały na temat ,,Żywienia osób z chorobą Alzheimera” oraz ,,Aktywności fizycznej osób z chorobą Alzheimera‘’. Opracowanie naukowe programu na następnej stronie .

Tematy były bardzo interesujące, wzbudzały gorącą dyskusję oraz wymianę poglądów. Prezentację krajoznawczo - historyczną przedstawił mgr Marek Juszczyk.

W godzinach popołudniowych uczestnicy zjazdu zwiedzali zabytki Sandomierza, Skotnik, Koprzywnicy oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy. Dużą atrakcją było spotkanie grillowe w piwnicy pocysterskiej przy klasztorze w Koprzywnicy. Podziwiano panoramę Koprzywnicy z wieży kościelnej oraz degustowano potrawy regionalne: podpłomyk koprzywnicki, pasztet z zająca, kiełbasę i kaszankę swojską oraz wino cysterskie. Zabawiał uczestników śpiewem i tańcem Zespół ,,Powiślanie”. Uczta trwała do późnych godzin wieczornych.

W trzecim dniu zjazdu odbywały się prezentacje stowarzyszeń. Pan Andrzej Rossa prezes Wielkopolskiego Stowarzyszenia przedstawił prezentację programu ,,Moja wnuczka, mój dziadek” Oraz wystawę ,,Ćwicz póki pamiętasz” - przedstawiającą ćwiczenia dla osób starszych i promującą aktywny tryb życia . Placówkę naukowo-badawczo - dydaktyczną Akademii Medycznej we Wrocławiu - Ośrodek Alzheimerowski w Ścinawie prezentował dyrektor Michał Hajtko. Jest to pierwsza placówka w Polsce w której realizowane będą zadania naukowe, dydaktyczne i lecznicze dotyczące chorób otępiennych w tym choroby Alzheimera. Prezentację stowarzyszeń zakończyła Przewodnicząca Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera - Alicja Sadowska. Omówiła problemy z jakimi borykają się organizacje działające w Polsce . Wskazała także cele i kierunki działań dla stowarzyszeń ,które pomagają chorym i opiekunom osób z chorobą Alzheimera. Po wspólnym obiedzie i pożegnaniu zakończono IX Zjazd . Kolejny X odbędzie się w Lublinie.

Zarząd Stowarzyszenia wyraża szczere podziękowania wszystkim , którzy przyczynili się do zorganizowania IX Ogólnopolskiego Zjazdu Stowarzyszeń Alzheimerowskich w szczególności : Urząd Wojewódzki w Kielcach , Świętokrzyski Urząd Marszałkowski , Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy , Pilkington Automotive w Sandomierzu.

złonek Stowarzyszenia
mgr Lucyna Majkowska

aktualizacja medox.pl | realizacja: stronylekarzy.eu i e/kreacje.pl