Kontakt

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera w Koprzywnicy
ul. Szkolna 8
27-660 Koprzywnica

alzheimer.koprzywnica@interia.pl
tel.: 15 847-61-14, 15 847-70-30
fax: 15 847-70-30

ŚWIATOWY MIESIĄC CHOROBY ALZHEIMERA 2017

World Alzheimer’s Month 2017 „Remember Me”

www.worldalzmonth.org

ŚWIATOWY MIESIĄC CHOROBY ALZHEIMERA 2017
„PAMIETAJ O MNIE”
WCZESNA DIAGNOZA TO GWARANCJA, ŻE MOGĘ ŻYC LEPIEJ PRZEZ DLUŻSZY CZAS

W tym roku, już po raz szósty, wrzesień obchodzony jest jako Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera. Naszym głównym celem jest podnoszenie świadomości społecznej i zwalczanie stygmatyzacji choroby i chorych.

To właśnie we wrześniu organizacje alzheimerowskie na całym świecie organizują różnorodne wydarzenia edukacyjne i informacyjne, marsze pamięci (memory walks), kampanie medialne i zbiórki funduszy na swą działalność. I choć takie kampanie zazwyczaj odnoszą sukces, bo wpływają na zwiększenie świadomości o chorobie, to nadal stygmatyzacja, brak dostępu do wiarygodnej informacji, brak usług wspierających chorych i ich bliskich stanowią problem globalny.

Światowy Dzień Choroby Alzheimera (21 września) po raz pierwszy obchodziliśmy w 1994 r. w 10 rocznicę istnienia międzynarodowej organizacji Alzheimer Disease International (ADI). Od tego czasu wydarzenie to wpisało się do kalendarza na całym świecie. W 2016 r. 70 krajów , które należą do ADI organizowało różnego rodzaju wydarzenia, przyciągając coraz liczniejsze grupy, nie tylko członków tych organizacji, ale także pracowników firm, różnych instytucji, Światowej Organizacji Zdrowia i rządów na całym świecie.

Światowy Miesiąc Choroby Alzheimera to wyjątkowa okazja, by mówić o otępieniu i jego skutkach zdrowotnych i społecznych, by pokazywać organizacje alzheimerowskie jako członków prawdziwie globalnego ruchu. To także czas, by poczuć się dumnym z faktu, że stanowimy międzynarodową sieć, której jesteśmy częścią i i uświadamiać innym, że nasza organizacja należy do tego wielkiego ruchu. Naszym wspólnym celem jest poprawa życia osób żyjących z diagnozą otępienia oraz ich rodzin.
Większość tych osób mieszka w krajach słabo rozwiniętych, biednych. Dostęp do opieki zdrowotnej związany jest z wszechstronną ofertą usług zdrowotnych, które mogłyby pomóc zmniejszyć ryzyko innych chorób, promować zdrowy styl życia i zapewnić odpowiednie wsparcie i opiekę. W wielu krajach ciągle brak jest takich usług. Na pojawienie się otępienia mają również wpływ takie czynniki ryzyka, jak choroby serca, udar i cukrzyca, co powoduje, że sprawa staje się szczególnie ważna nie tylko dla organizacji pozarządowych, ale i wszelkich instytucji odpowiedzialnych za zdrowie obywateli na świecie.
ADI koordynuje kampanie w krajach członkowskich, wspierając organizacje członkowskie i instytucje partnerskie w ich kampaniach społecznych.

W 2017 r na świecie z diagnozą otępienia żyje prawie 50 milionów osób. Szacuje się, że do 2050 r. liczba ta się potroi. W Polsce obecnie ponad 500 tysięcy osób ma otępienie (demencję), z czego 300 tysięcy żyje z chorobą Alzheimera. Ta liczba również wzrośnie.

Organizacje pozarządowe odgrywają wyjątkową i ważną rolę, włączając się do obchodów Światowego Miesiąca Choroby Alzheimera, domagając się od swoich rządów i wszelkich instytucji inicjatyw na rzecz pomocy chorym we własnych i innych krajach na całym świecie.

Alzheimer’s Disease International (ADI) jest międzynarodową federacją ponad 80 organizacji alzheimerowskich na świecie, ma oficjalne relacje z WHO (Światową Organizacją Zdrowia). Wizja ADI to prewencja, opieka i włączanie do wszelkich działań i inicjatyw samych chorych i ich bliskich, a następnie leczenie. ADI wierzy, że klucz do sukcesu w walce z otępieniem (demencją) polega na wyjątkowym połączeniu rozwiązań globalnych i wiedzy lokalnej. ADI działa lokalnie dzięki wspieraniu organizacji alzheimerowskich, aby promować i zapewniać opiekę i wsparcie dla osób żyjących z otępieniem i ich opiekunów. Jednocześnie podejmuje działania globalne, zwracając uwagę na problemy związane z otępieniem i przekonując rządy i polityków poszczególnych krajów na świecie do wprowadzania odpowiednich zmian w polityce zdrowotnej i społecznej.

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera jest członkiem federacji ADI. Jest także koordynatorem Ogólnopolskiego Porozumienia Organizacji Alzheimerowskich, które zrzesza ponad 30 organizacji lokalnych w całym kraju. Podobnie, jak ADI, naszym najważniejszym celem jest poprawa jakości życia chorych i ich opiekunów. Wierzymy, że wczesna diagnoza, odpowiednie leczenie, dostęp do różnorodnych form opieki, zrozumienie , czym jest choroba, świadomość społeczna choroby Alzheimera i innych rodzajów otępienia, wiedza, umiejętności i wrażliwość społeczna na konsekwencje choroby mogą zapewnić chorym i ich bliskim lepsze warunki życia w społeczeństwie, którego nadal są ważnymi członkami.

aktualizacja medox.pl | realizacja: stronylekarzy.eu i e/kreacje.pl