Kontakt

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Chorobą Alzheimera w Koprzywnicy
ul. Szkolna 8
27-660 Koprzywnica

alzheimer.koprzywnica@interia.pl
tel.: 15 847-61-14, 15 847-70-30
fax: 15 847-70-30

W dniach 13-15.06.2008 odbył się IX Ogólnopolski Zjazd Stowarzyszeń i Organizacji Alzheimerowskich. W zjeździe uczestniczyło 19 organizacji całej Polski.

W dniach 13-15 czerwiec 2008 Stowarzyszenie organizuje IX Ogólnopolski Zjazd Stowarzyszeń i Organizacji Alzheimerowskich. Hasło Zjazdu „Choroba Alzheimera wyzwaniem dla medycyny XXI wieku".

W ramach współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski realizować będziemy zadania w ramach programu PARTNER III. Zadania dotyczyć będą prowadzenia pomocy psychologa dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów jak również prowadzenia szkoleń dla opiekunów, wolontariuszy i grup wsparcia społecznego.

Stowarzyszenie w partnerstwie z NZOZ ,,MEDYK’’ złoży wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego , Działanie 1.1 celem pozyskania środków na dokończenie rozbudowy Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego o zaplecze rehabilitacyjne.

Rok 2008 będzie dla Stowarzyszenia czasem wytężonej pracy. Planujemy działania o charakterze inwestycyjnym i dydaktyczno-promocyjnym.

W ramach porozumienia trójstronnego pomiędzy Świętokrzyskim Urzędem Marszałkowskim – Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Chorobą Alzheimera – Urzędem Miasta i Gminy w Koprzywnicy realizujemy projekt pod nazwą: „Zagospodarowanie terenów zieleni na cele integracji społecznej" W ramach tego projektu będą wykonane : alejki spacerowo-rekreacyjne, miejsce zadumy i modlitwy z kapliczką oraz altana parkowa. Termin ukończenia inwestycji 15 maj 2008. Zdjęcia do wglądu na naszej stronie internetowej.

W rozpoczynającym się 2008 roku wszystkim naszym sponsorom i darczyńcom Życzymy dużo zdrowia wszelkiej pomyślności oraz spełnienia wszystkich planów i marzeń. Prezes Stowarzyszenia lek. med Marek Majkowsk.

aktualizacja medox.pl | realizacja: stronylekarzy.eu i e/kreacje.pl